0

Пресечната точка на отвореното банкиране, отворените финанси и отвореното застраховане.

Финансовата индустрия преминава през дълбока трансформация, подхранвана от концепциите за отворено финансиране , отворено банкиране и отворено застраховане, всички от които прекрояват традиционните финансови модели и насърчават подход, ориентиран към клиента. В тази статия ще изследваме връзката между трите концепции в този развиващ се пейзаж.

Отворено банкиране: Катализаторът за промяна. 

Отвореното банкиране, въведено от регулаторни инициативи като Ревизираната директива за платежни услуги (PSD2), направи революция в банковия сектор преди няколко години, като наложи безопасно споделяне на данни и насърчи сътрудничеството. Той позволява на клиентите да имат достъп до своите банкови данни и услуги чрез приложения на трети страни, предлагайки удобство, прозрачност и подобрено финансово управление. Отвореното банкиране постави основата на по-широката концепция за отворено финансиране и проправи пътя за овластяване на клиентите, иновации и трансформация в цялата индустрия.

Отворени финанси: Разширяване на хоризонтите. 

Изграждайки принципите на отвореното банкиране, отворените финанси извеждат концепцията за споделяне на данни и сътрудничество отвъд обикновените банкови услуги. Отворените финанси обхващат по-широка гама от финансови продукти и сектори, включително застраховки и пенсии, с цел създаване на взаимосвързана екосистема, която дава възможност на потребителите и насърчава конкуренцията и иновациите. Чрез разширяване на рамката за отворени данни отворените финанси отключват възможности за персонализирани финансови услуги, безпроблемна интеграция и холистично финансово управление.

Отворено застраховане: Преосмисляне на застрахователния пейзаж.

Отвореното застраховане , подгрупа от отворени финанси, революционизира застрахователната индустрия чрез насърчаване на прозрачност, оперативна съвместимост и ориентираност към потребителите. То позволява сигурно споделяне на данни, свързани със застраховане, като дава възможност на клиентите да имат достъп до изчерпателни справки за своите полици, покритие и история на искове. Отвореното застраховане насърчава сътрудничеството между застрахователите и стартиращите фирми на insurtech, като улеснява разработването на иновативни застрахователни продукти, персонализирани услуги и рационализирани процеси за искове. Клиентите се възползват от опростено управление на полици и подобрено клиентско изживяване по време на застраховката.

В заключение, преплитащите се концепции за отворено банкиране, отворено финансиране, отворено застраховане променят финансовия пейзаж. Отвореното банкиране действа като катализатор, вдъхновявайки по-широкото регулиране на отворените финанси, което обхваща застрахователния, пенсионния и други финансови сектори. Еволюцията към отворено финансиране дава възможност на потребителите, засилва конкуренцията и насърчава иновациите. Възприемайки тези концепции, финансовите институции могат да отключат нови възможности, да предоставят персонализирани услуги и да изграждат трайни взаимоотношения с клиентите. Бъдещето на финансите е в сътрудничеството и синергията на тези отворени инициативи, трансформиращи индустрията към по-добро.

txtadmin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *