0

Пресечната точка на отвореното банкиране, отворените финанси и отвореното застраховане.

Пресечната точка на отвореното банкиране, отворените финанси и отвореното застраховане.

Финансовата индустрия преминава през дълбока трансформация, подхранвана от концепциите за отворено финансиране , отворено банкиране и отворено застраховане, всички от които прекрояват традиционните финансови модели и насърчават подход, ориентиран към клиента. В тази статия ще изследваме връзката между трите концепции в този развиващ… Continue Reading